VectorWorks forum: Vectorworks 2019 - VectorWorks forum

Ga naar inhoud

Pagina 1 van 1
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Je kunt niet antwoorden op deze topic

Vectorworks 2019

#1 Gebruiker is offline   Saskia 

 • Nieuwkomer Forum
 • Groep: Administrators
 • Posts: 10
 • Lid geworden: 07-May 15
 • Gender:Male
 • Stad:Leest

Gepost 14 September 2018 - 11:16 AM

Vectorworks 2019: een mijlpaal voor BIM, productiviteit en creativiteit

Het is zover: Vectorworks 2019 is er. Alle gebruikers in de Benelux kunnen binnenkort sneller en efficiënter werken dankzij de nieuwe en verbeterde gereedschappen in Vectorworks Architectuur, Landschap, Spotlight, Studio, Standaard, Braceworks™ en Vision.

Release Vectorworks 2019
 • De Verenigde Staten bijten op 12 september de spits af.
 • Op 3 oktober is de Engelstalige versie beschikbaar in de Benelux.
 • Op 29 oktober volgen de Nederlandstalige en Franstalige versies, met gereedschappen die aangepast zijn aan de noden van de Benelux-markt.


Voor deze release lieten we ons volop inspireren door vragen en wensen van onze gebruikers”, zegt Dr. Biplab Sarkar, CEO van Vectorworks, Inc.. “Dat resulteert in heel wat nieuwigheden en aanpassingen die de productiviteit van ontwerpers in alle vakgebieden gevoelig zullen verbeteren.

Wie aan de slag gaat met Vectorworks 2019, zal meteen merken dat bestanden tot vier keer sneller openen. Die grote efficiëntiewinsten kwamen o.a. tot stand dankzij een verbeterde werking van de Vectorworks Graphics Module, die voortaan maximaal gebruik maakt van alle beschikbare rekenkracht om je workflow te versnellen. Dankzij de introductie van beeldbewerking werk je je presentaties volledig af in je favoriete ontwerpsoftware - alweer tijdswinst voor de enthousiaste ontwerper. De nieuwe filteropties voor klassen en lagen maken het dan weer makkelijker om snel door de structuur van complexe projecten te navigeren.

Meer BIM-mogelijkheden in Vectorworks Architectuur en Landschap
 • In tegenstelling tot andere BIM-pakketten kun je de weergave van BIM-objecten volledig controleren bij het presenteren van doorsneden, aanzichten en plannen.
 • Het afronden en afschuinen van raamhoeken, waardoor vrijwel elke raamvorm mogelijk is (enkel beschikbaar in de Vectorworks-versies in de Benelux).
 • Het boetseren van een terreinmodel.
 • Meer mogelijkheden voor OpenBIM-uitwisseling.
 • Analyseer de draaicirkel van voertuigen dankzij de integratie van de AutoTURN browser.


Enkele nieuwigheden voor de entertainmentsector
 • Het nieuwe My Virtual Rig (MVR) open bestandsformaat in Vectorworks Spotlight.
 • Meer 3D-mogelijkheden voor Spotlight-objecten.
 • Nieuwe ophangsystemen (bridles) in Braceworks.
 • Een verbeterde user interface en tot zeven keer sneller werken dankzij de previsualisatie in Vision.


Ontdek Vectorworks 2019 op vectorworks.net/2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Vectorworks 2019 : un cap pour le BIM, la productivité et la créativité

Ça y est : Vectorworks 2019 est arrivé. Tous les utilisateurs au Benelux pourront bientôt travailler de manière plus rapide et efficace grâce aux nouveaux outils optimisés de Vectorworks Architecture, Paysage, Spotlight, Studio, Standard, Braceworks™ et Vision.

Lancement de Vectorworks 2019
 • Les États-Unis ouvrent le bal le 12 septembre.
 • Le 3 octobre, la version anglaise est disponible au Benelux.
 • Le 29 octobre, les versions en français et en néerlandais font leur apparition, avec des outils adaptés aux besoins du marché du Benelux.


« Pour cette version, nous nous sommes entièrement laissés inspirer par les questions et souhaits de nos utilisateurs », déclare Dr. Biplab Sarkar, CEO de Vectorworks, Inc. « Cela se traduit par de nombreuses nouveautés et adaptations, qui amélioreront sensiblement la productivité des concepteurs, dans tous les domaines. »

En travaillant avec Vectorworks 2019, vous remarquerez immédiatement que les fichiers s’ouvrent jusqu’à quatre fois plus rapidement. Ces gains en efficacité sont notamment dus à un meilleur fonctionnement du Vectorworks Graphics Module, qui utilise dorénavant toute la puissance de calcul disponible pour accélérer votre flux de travail. Grâce à l’introduction du traitement d’images, vous peaufinez l’ensemble de vos présentations dans votre logiciel de conception favori – encore un gain de temps pour le concepteur enthousiaste que vous êtes. Les nouvelles options de filtre pour les classes et les calques vous aident à naviguer rapidement à travers la structure de projets complexes.

Plus de possibilités BIM dans Vectorworks Architecture et Paysage
 • Contrairement à d’autres logiciels BIM, vous pouvez entièrement contrôler le rendu d’objets BIM lors de la présentation de coupes, vues et plans.
 • Le chanfreinage et l’arrondissement de coins de fenêtre permettent pratiquement toutes les formes de fenêtres (uniquement disponible dans les versions Vectorworks au Benelux).
 • Modelez librement vos modèles de terrain.
 • Profitez de plus de possibilités pour l’échange OpenBIM.
 • Analysez le rayon de braquage de véhicules grâce à l’intégration du navigateur AutoTURN.


Quelques nouveautés pour le secteur du divertissement
 • Le nouveau format de fichier ouvert My Virtual Rig (MVR) dans Vectorworks Spotlight.
 • Plus de possibilités 3D pour les objets Spotlight.
 • De nouveaux systèmes de suspension (bridles) dans Braceworks.
 • Une interface utilisateur améliorée et un travail jusqu’à sept fois plus rapide grâce à la prévisualisation dans Vision.


Découvrez Vectorworks 2019 sur vectorworks.net/2019.
0

Deel dit topic:


Pagina 1 van 1
 • Je kunt geen nieuwe topic starten
 • Je kunt niet antwoorden op deze topic

1 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 gebruikers, 1 gasten, 0 anonieme gebruikers